Micro-Kit Elektronik AB - Din leverantör av elektronikkomponenter

The Fractal Design Define R4 is the latest in the Define Series of computer cases offering minimalistic. Expansion slots. Filtered fan slots in front and bottom.
Equipped with 5 PCI expansion slots for powerful dual GPU setups. Open air designed interior. Define Mini C computer case. User manual
It allows computer–based sequencers, audio mixing consoles and digital editing systems to control 422/P2. Lucid SSG192 High Definition Studio Sync Generator. 1 Slot PCI expansion unit, includes 45W AC power brick (Full-Length).

Play >>>

Fractal Design Define R5 PC datorchassi (svart) - Datorchassi - Elgiganten

Definition: (computer) a socket in a microcomputer that will accept a plug-in circuit board slot ;expansion slot ;|slot på svenska|. Mina sökningar. expansion slot
Fractal Design Define C PC chassie (svart) - With Fractal Design Define C PC. Förpackningen innehåller, Define C computer case; User manual; Accessory.
The term industrial computer is somewhat undefined, but our definition is a. + 4th generation Intel® Core™ CPU Great flexibility of expansion slots 2-slot.
Fractal Design Define XL R2 Black Pearl - fläktar:1x 140mm front, 1x 140mm. the success of its awarding-winning Define XL computer case with the Define XL R2.. With a new internal layout and additional PCI expansion slots, it can harbor.

Play here >>>

Video

PC tips: Expansion slots

Play online >>>

Antec Nineteen Hundred Svart, Grön | Dustin.se

Fractal Design Define R4 Pearl Black (FD-CA-DEF-R4-BL)

Längst ner finns en ikon eller symbol som visas före webbadressen i webbläsarens adressfält Använd adressikon eller adressymbol för eng.
Kommentar Vi rekommenderar adressikon adressymbol i stället för det längre ordet webbadressikon.
I och med det blir termen oberoende av mer webbläsarbundna uttryck som redan förekommer på svenska, som bokmärkesikon och favoritikon.
Ytterligare en term som vi avråder ifrån är URL-ikon, i linje med vår rekommendation om webbadress i stället för det engelska URL.
Kommentar För att lätt kunna anpassa ett program till ändrade förhållanden samlas alla delar i ett program som återspeglar regler och förhållanden i affärslogikdelen eller affärslogikskiktet.
Det gäller särskilt för företagsspecifika program, där man talar om att affärslogiken avspeglar affärsregler eng.
När reglerna inte avspeglar affärsförhållanden kan verksamhetslogik användas.
På ett företags webbplats kan det finnas affärslogik för arbetsflödet för en besökare som beställer varor: först efterfrågas namn och adress, på nästa sida anges betalningsmetod osv.
Affärsreglerna kan ange vilka kreditkort som accepteras, från vilka länder det går att beställa etc.
Övriga delar i ett program hanterar bland annat datakommunikation, datalagring, användargränssnitt och felhantering.
Kommentar Termen förekommer vanligen som led i sammansättningar, som i användaragent eng.
Kommentar Det engelska connectivity har flera betydelser men används här för ett programs eller en apparats förmåga att fungera ihop med andra program eller apparater.
Ofta ser man ordet konnektivitet för det här begreppet, men det vill vi avråda ifrån.
Det används nämligen ofta med en mer oprecis och vag betydelse t.
Den som vill vara mer precis bör använda termen anslutbarhet.
Använd användarnamn i stället för eng.
Använd användarkonto i stället för eng.
Kommentar En datoranvändare identifierar sig för en dator eller ett program med ett användarnamn och oftast ett lösenord, och får — om hon blir identifierad — tillgång till ett användarkonto.
Det kan innehålla personlig information, inställningar, egna filer etc.
När användarnamnet inte liknar ett namn, kan benämningen användarbeteckning kännas naturligare att använda i stället för användarnamn.
Jämför kommentar om användarnamn i.
Kommentar Usability översätts ofta slarvigt med användarvänlighet, men i de allra flesta fall är användbarhet den korrekta översättningen.
Med användbarhet menas alltså hur väl användaren kan använda en produkt för att nå ett visst syfte på ett effektivt och tillfredsställande sätt.
Med användarvänlighet betonas ytterligare att systemet eller programmet är lätt att använda, även för ovana användare, dvs.
Kommentar App — en förkortning av eng.
Ordet förekommer ofta i sammansättningar som mobilapp, betalapp eller appbutik.
Med den engelska termen application programsyftar man på program eller mer specifikt: tillämpningsprogram till datorer, oavsett vilken typ av dator det gäller.
Förkortningen app har alltså fått den snävare betydelsen att bara syfta på program till smarttelefoner och datorplattor.
Men det finns numera 2012 en tendens hos både Apple och Microsoft att benämningen app även används för program till Macintosh- respektive Windowsdatorer särskilt för program till det kommande operativsystemet Windows 8.
Kommentar Vi avråder från termerna neuralt nät och neuralt nätverk som tidigare använts för detta begrepp.
Som verb används autentisera.
Kommentar Autentisering, autentisera stavas med -s- trots att det bakomliggande substantivet autenticitet stavas med -c.
Skälet är att det finns ett samhörigt adjektiv på -isk: autentisk.
Jämför kriticitet, kritisk och kritisera.
Som verb använder man läsa in eller skanna.
Kommentar Det svenska bildläsare är etablerat på många håll.
Som verb använder man då läsa in.
På andra håll har skanner med verbet skanna etablerat sig.
Bildläsare har fördelen att vara självförklarande.
Invändningen att en sådan här apparat inte bara kan läsa in en bild utan även text är egentligen inte relevant.
Apparaten läser faktiskt in tecken som bild, varefter man med hjälp av ett speciellt program kodar om dessa bilder till tecken.
Skanner har den fördelen att benämningen inte säger någonting om det är text eller bild som kan läsas in.
Det är också lätt att bilda ett verb till det, skanna, som är helt entydigt vilket ju inte läsa in är.
Skanner, skanna, skanning med samma betoning som tinningstavat med -k- avviker inte på något sätt från hur helt svenska ord ser ut.
Nackdelen är att ordledet skann- är okänt i svenskan och därför inte omedelbart begripligt.
Ordet pixel böjs: en pixel, pixeln, flera pixlar, pixlarna.
Som måttenhet är pixel oböjt, t.
Kommentar Man brukar tala om bitström eller ibland bitflöde när data överförs från digitala musik- och videospelare till andra apparater för uppspelning.
Aktuellt just nu 2007 är bitströmstillträde, eng.
Med det menas att teleoperatörer vid sidan av nätägaren det vill säga ledningsinnehavaren, för närvarande Telia inte behöver sätta in egen ADSL-utrustning i nätägarens telestationer utan i stället kan köpa motsvarande teknik som en tjänst av nätägaren.
Kommentar Det finns många olika typer av bloggar i dag, från dagboksliknande skrivna av privatpersoner till offentliga nyhetskommenterande skrivna av journalister knutna till ett medieföretag.
Om man vill vara tydlig kan man använda blogginlägg för ett inlägg på en blogg.
Även bloggartikel eller bloggpost förekommer som synonymer till blogginlägg.
Den som kommenterar ett blogginlägg gör en så kallad bloggkommentar.
De känsliga uppgifter bedragaren vill åt är sådant som kontonummer, lösenord o.
Försvenskningar som spoofning, spoofa har redan vunnit viss spridning.
Vi rekommenderar förutom bluffwebbplats i stället omskrivningar på svenska, som e-post med förfalskad avsändare, skicka förfalskad e-post etc.
Mer övergripande kan man tala om förfalskningar på internet.
Det är en parodi av det slaget som försöker se så äkta ut som möjligt.
Det är inget kriminellt.
Men eftersom en förfalskning också ska se så äkta ut som möjligt har spoof även fått betydelsen förfalskning i internetvärlden.
Använd bokmärke i stället för eng.
Kommentar Botnät används i skumma syften som att genomföra överbelastningsattacker, distribuera skräppost och datavirus, stjäla processorkraft för att knäcka lösenord, lagra illegalt innehåll m.
De brukar kunna kontrolleras av en eller flera externa aktörer.
Att en dator är med i ett botnät är inte så lätt att upptäcka för den som använder datorn ofta en privatpersoneftersom det insmusslade programmet som möjliggör fjärrstyrningen arbetar i det fördolda.
Bot är en kortform av robot, som i internetsammanhang betecknar ett litet program som utför sitt arbete oberoende av mänsklig inblandning.
Använd byte under drift som en förklaring av eng.
Kommentar Oftast menas med uttrycket hot swap att en av flera hårddiskar i servermiljö kan bytas utan att hela systemet måste stoppas.
Det snarlika engelska uttrycket hotplug gable används om nya maskinvaruenheter som efter inkopplingen mer eller mindre konfigurerar sig själva och därmed kan brukas nästan omedelbart.
På svenska kan vi tänka oss inpluggningsbar.
Denna äldre typ av bärbara pekdatorer Tablet PC finns inte längre.
I de fall man avser den fysiska enheten minneskretsen kan även cacheminne användas.
Cache rimmar på krasch och böjs en cache, cachen, flera cachar, cacharna.
Kommentar Med cachad kopia avses en kopia som ligger i en cache.
Se även den separata.
Som kortord i båda betydelserna kan cd böjas: en cd, den där cd:n, flera cd:ar, de där cd:arna.
Man skulle ju inte säga kompaktskiveskiva.
Men eftersom förkortningen cd har slagit igenom i stället för kompaktskiva både för skivan och för avläsaren liksom för tekniken, måste man acceptera cd-skiva; ordet kan behövas för att förtydliga att man avser skivan och inte apparaten.
Initialförkortningar som cd compact disc brukar till en början ofta skrivas med versaler.
Efter hand som uttrycket och företeelsen blir mer bekant brukar man skriva dem med små bokstäver.
Jämför mc motorcykeltv televisionwc water closetgd generaldirektörvd verkställande direktör.
Se också pc under.
I många fall är cd -skiva helt enkelt en kortform för cd-rom skiva.
Men eftersom vi i dag i ökande grad även får vänja oss vid cd-r och cd-rw, är det bäst att precisera sig och skriva ut cd-rom, cd-r, cd-rw osv.
Man kan undvika att böja cd i plural genom att ta till samma lösning som för plural av orden tv, radio och video tv-apparater, radioapparater, videofilmer, videoapparaternämligen att lägga till ett efterled som går lätt att böja: cd-skivor, cd-spelare, cd-läsare.
Uttala detta rom precis som rom i fiskrom.
Vid behov kan man också precisera om det är en skiva eller en apparat det är fråga om: cd-romskiva, cd-romspelare, cd-romläsare.
Inget bindestreck behövs här efter rom, eftersom rom har övergått till att bli ett ord, jämför radar av radio detecting and ranging.
Kommentar Rom är ursprungligen en förkortning av eng.
Initialförkortningar som cd-rom brukar till en början ofta skrivas med versaler.
Efter hand som uttrycket och företeelsen blir mer bekant brukar man skriva dem med små bokstäver.
Jämför mc motorcykeltv televisionwc water closetgd generaldirektörvd verkställande direktör.
Se också pc under.
Man kan undvika att böja cd-rom genom att lägga till ett efterled som går lätt att böja: cd-romskivan, cd-romläsaren.
Kommentar Repository i denna bemärkelse brukar ofta översättas med datakatalog eng.
De utvecklare som anser att det är fråga om olika begrepp menar att en centralkatalog har ett bredare innehåll medan en egentlig datakatalog har en snävare inriktning.
Förväxla inte detta begrepp med eng.
Inom dataområdet används termen om flera mer eller mindre specifika begrepp med central lagring som utgångspunkt.
I mer allmän bemärkelse avser den centrala lagringen helt enkelt det ställe där ett antal databaser eller filer ligger lagrade för åtkomst via datornät.
Flerordstermen centrallager för databaser kan tyckas omständlig, men har fördelen att den tydligt beskriver vad som avses.
Det är viktigt eftersom repository står för ytterligare ett näraliggande begrepp, nämligen det vi kallar centralkatalog.
Förväxla inte detta begrepp med datalager eng.
Kommentar För det engelska substantivet chat om själva pratet kan man på svenska använda chatt.
Chatt kan också användas som kortform för chattlinje e.
Chatt böjs en chatt, chatten, flera chattar, chattarna.
Sammansättningar skrivs utan bindestreck, t.
Böjningen för chipp blir ett chipp, chippet, flera chipp, de där chippen.
Stavningen med två p passar bättre in i det svenska stavningssystemet, jämför webb och jobb av eng.
Kommentar Även IC-krets används för detta begrepp.
Den integrerade krets som sitter på kontokort kallas oftast chipp.
Den tidigare rekommenderade termen chips har inte fått något stor spridning, men kan fortfarande användas.
Jämför med uttalet av det besläktade cybernetik kybernetik.
Kommentar Cyber är ett jargongartat modeuttryck, ofta använt i sammansättningar som cyberpunk, cybersamhälle, cybersex, cybersnack etc.
Det bör inte ersätta datorbaserad, elektronisk eller digital.
Uttrycket cyberspace härstammar från sciencefictionlitteraturen.
Data blir information när någon har tolkat innebörden av dem.
Många gånger behöver man inte hålla isär begreppen data och information.
Men vid exempelvis överföring mellan datorer eller lagring i datorminnen är det data, inte information, som hanteras.
Data är ett pluralt ord.
I it-sammanhang kan det ha en mer kollektiv, abstrakt innebörd jämför information, kosmetika och behandlas då ibland som ett singulart massord: tillgänglig data, all data, öppen data med n-genus.
Det bruket förekommer även i engelskan: this data.
Vi rekommenderar dock att man fortsätter att behandla data pluralt: dessa data, öppna data.
När man vill framhäva den kollektiva innebörden bör man hellre precisera sig, t.
I andra fall används data.
Kommentar I ord som leder tankarna till eller direkt avser apparaten, den konkreta tekniska sidan, bör dator- användas; således datordrift och datorinstruktion, liksom datornät ett nät av datorer och datorkommunikation kommunikation mellan datorer.
Det gäller även tillbehör till datorn: datorprogram, dator mus, datorskärm.
Dator- bör även användas då man betonar att något utförs med hjälp av datorer: datoranimation, datortomografi, datorgrafik, datormusik, datorspel etc.
När man avser den information som finns lagrad i datorerna är data- det korrekta; således dataöverföring, dataregister och datakommunikation överföring av data.
Data- är även det naturliga vid allmänna och övergripande fenomen; således databranschen, datakonsult, dataavdelning, datatermer och datasystem innefattar datorer, program, servrar m.
Det finns en stor gråzon med svårbedömda termer där både data- och dator- är tänkbara.
Samtidigt kan det konstateras att data- alltid varit vanligare än dator- och att många sammansättningar med data- som snarast borde ha skrivits med dator- har blivit så etablerade att de måste accepteras, som datakonst, dataprogram och dataspel.
Se även ordlistartikeln om.
För uttrycket data warehousing förordar vi datalagerhantering.
Kommentar Det varierar vad olika leverantörer lägger i begreppet datalager eller data warehouse.
Vanligen åsyftas dock ett lager med information som berör hela organisationen, omfattar flera ämnesområden och härrör från flera andra källor databaser.
Ett datalager har ansenlig storlek, kanske ett antal terabyte.
Om ett datalager omfattar hela företagets information hanterar ett typiskt dataförråd en viss avdelnings information.
Till datalagret hör förutom databashanterare särskilda program för extrahering, återsökning och sammanställning av data.
Även termen informationslager har använts på svenska, men vi tror att risken för missförstånd blir mindre om man använder samma förled som i engelskan.
I andra fall bör data- användas.
Kommentar En datorlåda utan monterade komponenter brukar på svenska även kallas datorchassi.
Vi avråder bestämt från förkortningen CPU när man avser datorlådan.
CPU står för centralprocessor, vilket är ett helt annat begrepp.
Kommentar Som kortform förekommer platta.
En datorplatta är oftast inbyggd i en platt bildskärm med pekfunktion, är avsedd att hållas i handen eller i knät och saknar eller har ett mycket litet mekaniskt tangentbord.
Surfplatta används också för detta begrepp, men det är onödigt snävt — man kan ju göra mycket mer än surfa på en datorplatta.
Använd datorutrustning, hårdvara eller maskinvara för eng.
Kommentar Termen hårdvara är acceptabel som översättning av eng.
Termerna hårdvara eller maskinvara används främst när man behöver markera att man inte menar programvara.
I övrigt är datorutrustning många gånger den bästa termen.
Om det går bör man givetvis precisera vad man menar: bildskärm, tangentbord, skrivare etc.
Kommentar Dekompilering innebär i regel att man med hjälp av en disassemblerare översätter programmets maskinkod tillbaka till assembler och källkod.
Av källkoden framgår sedan hur programmet är konstruerat.
Programleverantören kan göra en dekompilering, t.
Eftersom tillgång till källkod underlättar plagiering av konstruktionen innehåller licensavtalen för datorprogram i regel ett förbud för licenstagaren att dekompilera programmet.
Begreppet reverse engineering förekommer även på maskinvaruområdet men innebär då handfast demontering eller isärtagning i syfte att identifiera fysiska komponenter och analysera konstruktionslösningar.
Den erhållna kunskapen kan också här missbrukas så att den egna produkten mer eller mindre blir ett plagiat.
Detta gäller givetvis inte bara datorutrustning utan även t.
Men i datavärlden används demon i överförd betydelse för program som agerar som andeväsen, dvs.
Typiska demonprocesser är e-posthantering, hantering av skrivarköer och andra liknande administrativa tjänster i datornät.
I Unix har de programfiler som demonprocesserna startas från ofta namn som slutar på - d för demont.
Jämför Kommentar Digitalpengar anknyter till uttryck som digital signatur som står för ett besläktat begrepp, vilket är en fördel.
Uttrycken e-pengar, elektroniska pengar och cyberpengar förekommer också men är mindre lämpliga.
E-pengar och elektroniska pengar kan ge det felaktiga intrycket att överföringen endast sker via internet jämför m.
När digitalpengar väl är överförda har de i likhet med vanliga kontanter inte längre någon koppling till en viss person eller ett visst konto.
Se även den separata.
Kommentar Man bör vidare använda uppkopplad i stället för on line när man menar att två maskinenheter direkt kan kommunicera med varandra.
Likaså bör man använda nedkopplad i stället för off line när man menar att två maskinenheter inte direkt kan kommunicera men ändå är anslutna till varandra.
Om man trots våra rekommendationer vill låna in eng.
Så fort användaren lyfter luren eller trycker på ringknappen kopplas han eller hon nämligen av telestationen basstationen direkt utan ringsignal till en eller flera mottagare.
De telefoner som därmed kommer i kontakt med varandra fungerar då sinsemellan som walkie-talkieapparater.
Inom fast telefoni har direktsamtal länge använts i larmsammanhang.
På 2000-talet har tekniken lanserats som en röstmotsvarighet till chatt och direktmeddelanden.
Kortformen forum kan också fungera, i synnerhet om man avser platsen man besöker snarare än människorna och innehållet.
Kommentar Vi avråder från nyhetsgrupp, som är en direktöversättning av eng.
Skälet är att de båda engelska termerna egentligen står för samma begrepp.
Därför bör de få en och samma benämning på svenska, då lämpligen de mer beskrivande diskussionsgrupp eller diskussionsforum, alltefter sammanhanget.
Kommentar En domänadress är det som står efter de dubbla snedstrecken i webbadresser men före ett eventuellt senare snedstreck och efter i e-postadresser.
Exempel 2: I e-postadressen maria.
Domänadresser består ofta av ett datornamn — www i exempel 1 — följt av ett domännamn eng.
Man talar också om toppdomän eng.
Det som står till vänster om i en e-postadress styr till vem eller vilka i domänen som e-brevet levereras och är adressens lokaldel eng.
Om e-brevet ska gå till bara en person har lokaldelen oftast formen förnamn.
Ska e-brevet i stället levereras till en grupp, funktion eller organisation inom domänen, används oftast ett beskrivande kortnamn, t.
Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa denDen här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den eller Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den.
Sådana adresser kallas ibland funktionsadresser.
Ibland är det användarens användar¬namn som utgör lokaldelen av e-postadressen.
Se vidare ordlistartikeln om.
Då skrivs det med stor bokstav.
I sin nya betydelse används det flitigt, kanske väl flitigt, inom framför allt marknadsföring.
När det är klart vad som avses kan förledet utelämnas.
Är det otvetydigt att man talar om e-posthantering kan man t.
Behovet av att särskilja en företeelse med prefixet e- minskar i takt med att elektronisk hantering blir det normala på allt fler områden.
Kommentar Med e-bok define expansion slots in computer oftast inte ljudböcker utan utgivna pappersböcker som gjorts tillgängliga i något elektroniskt format t.
Tidigare kallades även en läsplatta ibland e-bok, se ordlisteartikeln om.
Kommentar Editor är sedan länge en etablerad term bland svenska programmerare.
Enkla editorer kan användas för att skriva bland annat kortare texter, programkod och kod för webbsidor.
Mer specialiserade editorer t.
Vi anser att digital hör hemma i sammanhang som specifikt rör hur data representeras och lagras.
Man säger inte att disketter och dvd-skivor är elektroniska, utan att de är magnetiska respektive optiska, men det som lagras är digitala data.
Elektroniska system bygger i regel på lagrade digitala data, men för det behöver de alltså inte nödvändigtvis kallas digitala system.
Digital och elektronisk används i dag 2012 ofta onyanserat och ibland synonymt, t.
Framför allt används digital oprecist med allmän syftning på datorer och internet, t.
Skillnaden mellan digital och analog blir tydlig när det gäller olika mätinstrument.
En digital termometer visar temperaturen direkt med siffror, medan en analog termometer visar den med visare, stapel eller liknande.
Ett exempel på ett annat analogt instrument är den typiska hastighetsmätaren i en bil.
Nu för tiden är emellertid analoga mätinstrument ofta även elektroniska eftersom elektronik ingår i de flesta.
Kommentar Hårddisk och dvd-enhet är exempel på enheter som sitter monterade i enhetsfack.
Ibland talar man övergripande om utbyggnadsplats.
Kommentar Kretskortet som datorn är byggd på är ungefär lika stort som ett kreditkort.
Det är mindre lämpligt att använda pyttedator, som också förekommer, eftersom benämningar som utgår från datorns storlek snabbt brukar bli föråldrade.
Exempel på enkortsdatorer: Raspberry Pi, BeagleBone Black och Arduino Uno.
Kommentar I e-postadresser förekommer tecknet snabel-a.
Det här är ett exempel på en e-postadress på internet: Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den Den del av adressen som står efter kallas domänadress.
Den avslutas ofta med en tvåbokstavskod för landet.
Koden se står för Sverige.
Själva meddelandet kan kallas e-brev eller mejl.
Stavningarna mail, e-mail, maila, e-maila avråder vi ifrån.
Kommentar E-post och e-brev är de ord som används i normal sakprosa och som kan användas i alla sammanhang.
Även på danska och norska rekommenderas e-post och e-brev.
Det bör vara bindestreck i e-post, eftersom det är en sammansättning med en förkortning här i form av en enda bokstav.
Jämför i-land, u-land, k-märkt, p-plats.
Även de försvenskade mejl och mejla kan användas i de flesta sammanhang, i synnerhet i ledigare texter.
Ibland kan man skriva och läsa sin e-post via en webbläsare i stället för med ett e-postprogram, vilket på engelska kallas webmail.
På svenska används webbpost eller webbmejl för detta begrepp.
De termer vi nämnt här bör bara användas när det handlar om den ursprungliga e-posttekniken inom internet med adresser som t.
Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den.
För andra former av överföring av meddelanden, t.
Tecknet kan också kallas och-tecken.
Vi avråder från den engelska benämningen ampersand, som förekommer i svenska texter, mestadels i it-sammanhang.
Kommentar Extrafönster är vanligen mindre, innehåller ofta reklam och öppnas i regel automatiskt och oombett.
Kommentar Fasta program läggs in i fasta minnen i datorn vid tillverkningen.
Fildelningstekniken är etablerad och okontroversiell i lokala datornät utan särskild filserver så kallade icke-hierarkiska nät.
Även om det på senare tid blivit vanligt att via fildelning ge andra tillgång till upphovsrättsskyddat material som filmer och musik på internet, så står termen fildelning i sig inte för något olagligt.
För fildelning av sådant upphovsrättsskyddat material rekommenderar vi.
Är sammanhanget givet går det bra att korta ned: filändelse, filsuffix.
Kommentar Gränsen mellan filnamnet och dess ändelse markeras av en punkt.
Termen filnamnstillägg används bl.
Tillägg som slutled antyder att det inte är en del av helheten.
Det beror på att samma filnamnsändelse kan stå för flera olika filtyper, t.
Inte heller ändras filtypen i sig för att man byter ut filnamnsändelsen.
Gör man det kan man därefter i regel inte öppna filen, vilket beror på att det associerade tillämpningsprogrammet inte kan hantera filtypen.
Använd fjärr- eller distans- som förled i de flesta sammansättningar där engelskan använder remote, t.
Kommentar Termen multifunktionsskrivare är redan etablerad i handeln.
Vi rekommenderar dock i första hand flerfunktionsskrivare.
Kommentar Beroende på sammanhanget kan uttrycken flertrådsexekvering, flertrådsprogrammering osv.
Se även samt frågesvaret om.
På svenska finns det ingen anledning att dubbelstava t efter engelsk förebild.
Även i engelska förekommer för övrigt stavning med ett t.
En användare som råkar skriva fel i webbadressfältet kan därför hamna på en annan webbplats än den avsedda.
Fenomenet har sedan 2005 ökat starkt på se-domänen, och har ett nära samband med er och.
Om fulregistrering känns för jargongartat i något sammanhang kan avsiktligt vilseledande domänregistrering vara ett mer formellt alternativ.
Ett datorprogram kan ha en mängd olika funktioner, men var och en av dessa funktioner kan utföra sin uppgift mer eller mindre väl — de har olika funktionalitet.
Funktionalitet är ett flitigt använt uttryck på senare år, inte bara i databranschen.
Trendiga ord används ofta onyanserat, som när man talar om förbättrad funktionalitet när det egentligen är fråga om att något fått nya eller bättre funktioner.
Funktionalitet kan vara en korrekt översättning av functionality, men annars talar mycket för att vi bör undvika detta vaga uttryck på svenska.
Menar man att den aktuella företeelsen begåvats med nya funktioner, blivit mer användbar, fått högre prestanda etc.
Därmed är användbarheten hos Excel för denna funktion mycket låg.
Däremot har Excel god funktionalitet, dvs.
Kommentar Den snabba spridningen av smarttelefoner och datorplattor har påskyndat att en ny teknik för utformning av webbsidor börjat användas.
Den möjliggör så kallad följsam webbdesign, som bland annat innebär att webbsidan som visas är väl anpassad efter den skärmstorlek som mobilen, datorplattan eller persondatorn har.
Webbläsarfönstrets uppbyggnad — placering och storlek på rubriker, knappar, flikar, bilder, omfång på texten osv.
Kommentar Ett ordbehandlingsprogram har normalt som förvalt värde att dokumentet ska skrivas ut på skrivaren i ett exemplar.
Detta värde visas vid varje utskriftstillfälle, och användaren kan enkelt ändra det direkt i utskriftsmenyn.
Andra värden av denna typ är dock tänkta att vara mer permanenta och kan bara ändras i programmets särskilda inställningsdel eller motsvarande.
I dessa fall kan förinställt värde vara ett bättre uttryck.
Kommentar Grafikprocessorn avlastar centralprocessorn som är konstruerad för mer allmänna beräkningar.
Grafikprocessorn behövs där kraven på hantering av rörliga bilder på bildskärmen är höga, t.
Den sitter ofta på ett separat instickskort för grafik, ett grafikkort.
Kommentar Det finns två typer av program som får spridas fritt dessa kan med ett gemensamt namn kallas fricirkulerande program : gratisprogram och spridprogram.
Se vidare kommentaren till.
Inget av dessa svenska motsvarigheter passar att använda för det här begreppet exempelvis associerar sammansättningar med nät alltför lätt till datornät etc.
Därför har vi valt att rekommendera den försvenskade stavningen gridd.
Böjningen blir en gridd, gridden, flera griddar, griddarna.
Griddteknik utvecklades från början för att forskare skulle kunna köra avancerade beräkningar på flera samarbetande superdatorer men utan att behöva bekymra sig om vilka.
I dag ska alla datorer som har rätt sorts program installerade kunna delta i griddkörningar lika lätt som de skickar e-post till varandra.
Datorerna i en gridd är förbundna via datornät, och de kan ha olika maskinvaror, operativsystem och ägare.
Ett svenskt exempel på griddtillämpning är Swegrid, som via datornätet GigaSunet tillgängliggör den gemensamma kapaciteten hos kluster av datorer på sex olika universitetsorter i landet.
Varje kluster utgörs av ett hundratal sammankopplade persondatorer.
Kommentar Till kategorin grupprogram hör vissa e-postprogram, kalenderprogram, dokumentadministrationsprogram, databashanterare m.
Exempel på grupprogram är First Class, Lotus Notes och Microsoft Exchange.
Kommentar Exempel på gränssnitt är gränssnittet mellan två program, mellan dator och modem samt mellan dator och skrivare.
Om man avser en hårdvaruenhet kan gränssnittskort för eng.
Den nedkortade formen bör räcka om sammanhanget är givet.
Dessa gränssnittskomponenter är grunden för sådant som ikoner, knappar, dialogrutor, fönster, poppuppfönster och andra typiska inslag i grafiska användargränssnitt som förekommer hos t.
Mac OS X och Microsoft Windows.
Typiskt är klockor, räknare, kalendrar, anteckningsblock, nyhetsbevakning och liknande.
På svenska rekommenderar vi skrivbordsprogram för widget i denna betydelse.
Som verb används hacka och aktiviteten kallas hackande.
Kommentar En fördel med det försvenskade hackare är att det till skillnad från hacker inte ger några problem med böjningen och uttalet.
Hackare är också den form som de flesta större dagstidningar och datatidningar valt att använda.
Tidigare försökte vi föra fram termen knäckare eng cracker för detta begrepp, och reservera hackare eng.
Detta fick dock inget genomslag.
Kommentar Instruktionsbok eller bruksanvisning kan ibland användas för detta begrepp.
Även manual förekommer som uttryck för begreppet.
Handdatorerna har ersatts av smartmobiler.
Ordet hemsida bäddar för begreppsförvirring och bör därför helst inte användas alls.
I stället bör man använda andra, mer precisa termer: define expansion slots in computer,och se respektive artikel.
Kommentar Det är vanligt att hemsida används för begreppet webbplats eng.
Större företags eller myndigheters webbplatser omfattar ofta hundratals sidor, och då blir benämningen hemsida direkt egendomlig.
Den antyder att en enda sida skulle vara det intressanta — inte helheten.
Här har vi på svenska två betydligt mer klargörande termer att ta till: ingångssida alternativt förstasida.
Även sajt kan användas i ledigt språkbruk.
Man kan också namnge hjälpcentralen mer precist alltefter arten av hjälp som tillhandahålls, t.
För valet mellan data- och dator- se.
Kommentar Både hårdvarunyckel och försvenskningen dångel har använts länge i it-branschen.
Vi förordar i första hand det mer beskrivande hårdvarunyckel, medan dångel bör reserveras för mer teknikspecifika sammanhang.
Hårdvarunycklar är avsedda att skydda mot obehörig användning.
Ett program som fordrar sådan nyckel kan mycket väl gå att piratkopiera till en annan dator, men kopian är inte körbar utan hårdvarunyckeln.
En hårdvarunyckel brukar i dag ha formen av en minnespinne USB-minne med inbyggd kryptering; tidigare var dessa enheter utformade för att kunna anslutas till datorns parallellport.
Hårdvarulås avråder vi ifrån som term för detta begrepp.
Vi rekommenderar dock igenkänningstecken, eftersom den termen inte antyder att det är fråga om information som är meningsfull för en människa.
Ett igenkänningstecken kan nämligen bestå av en slumpmässig kombination av bokstäver eller siffror, som bankomatkortets säkerhetskod.
Termen token används emellanåt oöversatt i svenskan i den här betydelsen.
Kommentar Termen ikon har kommit att dominera, men termen symbol är vanligast i Macintoshvärlden.
Kommentar Exempel på inbyggda system är de datorer som ingår i symaskiner, bilar, kameror, tv-mottagare, mätinstrument, industrimaskiner osv.
När sådana datorer är under tillverkning är termen inbyggnadssystem lämpligare som benämning, eftersom de då ännu inte är inbyggda.
Kommentar Indrag passar bra i allmänna sammanhang där det finns behov av att göra textstruktur tydligare, t.
När det gäller källkod till program är indentering sedan länge den gällande svenska facktermen.
Som verbformer används dra in respektive indentera.
Data blir information när någon har tolkat innebörden av dem.
Många gånger behöver man inte hålla isär termerna data och information.
Kommentar Inom syntaxanalys delas en text eller ett program med hjälp av en s.
Termen token används emellanåt oöversatt i svenskan i den här betydelsen.
Om man ändå vill använda förkortningen rekommenderar vi att man skriver den med i första hand stora bokstäver: IT.
Men numera ser man förkortningen allt oftare skrivas med små bokstäver: it.
När det inte finns risk för missförstånd kan man använda den formen, särskilt som förled i sammansättningar: it-satsning.
Kommentar Initialförkortningar undantaget sådana som utläses som vanliga ord, t.
Här har dock skett ett trendbrott under senare år.
De initialförkortningar som är vanligt förekommande i många texter, kanske framför allt i tidningstext, skrivs oftare i dag med små bokstäver, däribland it.
Själva bokstavskombinationen anses uppenbarligen vara så känd som initialförkortning att versaler inte behövs som signal.
Det är särskilt vanligt att datatekniska förkortningar skrivs med små bokstäver.
Det här trendbrottet har vi inom Svenska datatermgruppen hörsammat och därför ändrat vår rekommendation när det gäller IT och it.
Men det är förstås viktigt att ta ställning till om en initialförkortning är tillräckligt välkänd och blir tillräckligt tydlig för läsaren när den skriv med små bokstäver, särskilt som den i det här fallet innehåller en vokal.
På engelska heter det information technology, eftersom eng.
På svenska rekommenderar vi att man upprätthåller skillnaden mellan teknik och teknologi vetenskapen om teknik.
Uttrycket informations- och kommunikationsteknik och dess förkortning IKT av eng.
Ibland används det med motiveringen att IKT skulle utgöra ett vidare begrepp än IT och även inkludera telekommunikation och medier som video, tv etc.
Ibland används det som ett sätt att komma ifrån det möjligen mer oprecisa informationsteknik.
Slutsatsen är att man bör vara lika försiktig med att använda någotdera av dessa uttryck i en precis betydelse.
Och i praktiken är distinktionen mellan IT och IKT närmast omöjlig att upprätthålla.
Kommentar Tooltip översätts med antingen den övergripande termen inforuta eller med termer som preciserar vad rutan har för syfte, t.
Kommentar Vi avråder från ordet hemsida eng.
Det är därför lämpligare att precisera vad man avser genom att använda någon av de fyra sistnämnda termerna.
Se utförligare resonemang i kommentaren under.
Kommentar Initieringen innebär ofta nollställning eller inställning i ett grundläge.
Använd inte anglicismen initialisera för detta begrepp på svenska.
Använd insticks- för eng.
Kommentar Insticks- som förled förekommer t.
Skrivning med stor begynnelsebokstav, Internet, är dock också accepterat.
Kommentar Internet var från början ett namn på ett visst datornät bland andra globala datornät men betraktas numera som ett nät liknande telenätet eller elnätet, och ordet uppfattas därför som ett vanligt substantiv.
Dock hanteras det inte riktigt som ett substantiv: det böjs inte i bestämd form.
Formen internät med bestämd form internätet förekommer, men än så länge mest i vardagliga sammanhang.
I norskan och danskan är sådan böjning etablerad, liksom på svenska för systerordet intranät.
Om sammanhanget är tydligt kan man nöja sig med att skriva nätet.
Kommentar En fjärde typ av internetadress är IP-adress, en typ av numerisk adress som datorer använder.
Exempel: IP-adressen till webbserverdatorn för Svenska datatermgruppens webbplats är när detta skrivs 130.
Internet Service Provider ofta förkortat till ISP.
Kommentar Det finns bara ett internet, men intranät finns det flera av.
Därför är det naturligt att behandla intranät inte som ett namn utan som ett vanligt ord och följaktligen skriva det med liten begynnelsebokstav och ge det en svensk form.
Självklart kan ordet också böjas: intranätet.
Vi avråder från Extranet och den försvenskade formen extranät, som ibland används som benämningar för den del av ett intranät som har viss åtkomst utifrån, och förordar en förklarande omskrivning.
Kommentar Exempel på jokertecken är asterisk och frågetecken.
Hela mängden kakor för en webbläsare kallas kakfil eng.
Kommentar Om man flera gånger vid olika tillfällen besöker en viss webbserver eller webbplats, så medför kakan att webbservern kan känna till att man tidigare varit där och också veta vad man gjort vid de tidigare besöken.
Exempel: Om man gått in på en viss banks webbplats och sökt sig fram till sitt lokala kontors webbsida, kan informationen i kakan styra så att man vid nästa besök på bankens webbplats kommer direkt till det lokala kontorets webbsida.
Kaka är egentligen inte någon lyckad metafor för begreppet.
Andra uttryck skulle eventuellt fungera bättre, t.
Kommentar En katalog har ett namn och ett innehåll.
Om man avser de i datasammanhang vanliga prefix som bygger på multipler av två, rekommenderas kibibyte förkortat Kibytekibibit Kibitmebibyte Mibytemebibit Mibitgibibyte Gibyte respektive gibibit Gibit.
Det finns ingen speciell pluralform för byte eller för bit när de används som måttenheter.
Det heter alltså t.
I januari 1999 fastställde det internationella standardiseringsorganet IEC International Electrotechnical Commission de nya prefixen kibi betecknat Ki, 2 10mebi Mi, 2 20 respektive gibi Gi, 2 30 för dessa värden, samt tebi Ti, 2 40pebi Pi, 2 50 och exbi Ei, 2 60.
Några fastställda beteckningar för byte och bit finns däremot ännu inte, men B har vunnit viss spridning som förkortning av byte.
Ofta ser man att B även får stå för bit, men det är naturligtvis inte lyckat.
Vi rekommenderar därför att både bit och byte alltid skrivs ut.
Använd klient-server i stället för eng.
I sammansättningar skriver man så här: klient-serverteknik.
Kommentar Det ska inte vara snedstreck mellan klient och server, eftersom snedstreck är ett flertydigt tecken som främst används för att ange alternativ, vilket det inte är fråga om här.
Ordet böjs en kodek, kodeken, flera kodekar, kodekarna.
Det svenska kodek har betoningen på första stavelsen och uttalas som ordet koden.
Kodek på videoområdet handlar om komprimering, medan det på teleområdet define expansion slots in computer om att teleoperatörer behöver kodekar för att konvertera koda binära signaler i sina digitala nät till analoga signaler i sina analoga nät.
Använd det utskrivna kommunikation i uttryck som datakommunikation, telekommunikation etc.
Om man behöver förkorta uttrycken kan -kom användas, t.
Kommentar Elektronisk plånbok förekommer också som benämning för detta begrepp, men vi förordar kontantkort eftersom det är kortare och mer beskrivande.
Vi avråder också från benämningen cash-kort.
Kommentar Ett vanligt exempel på korsprogramvara är en korskompilator eng.
Kommentar De tangentbaserade kortkommandona ger användare en möjlighet att direkt utföra en funktion utan att leta upp den i menysystemets hierarkiskt ordnade alternativ eller genom att klicka på grafiska knappar på skärmen.
Windowsgränssnittet finns mängder av färdigdefinierade kortkommandon för vanliga arbetsmoment, såsåom F3 för att söka efter en fil eller mapp, Ctrl+C för att kopiera det som markerats, Ctrl+högerpil för att flytta insättningspunkten till nästa ord, Alt+F4 för att avsluta det aktiva programmet.
I vissa program kan användaren dessutom definiera egna kortkommandon.
Motsvarande finns även i Macintosh-gränssnittet.
Det finns ett kortkommando med vilket användaren kan välja i en meny utan att använda musen.
Kommandot bygger på att man först trycker ner Alt-tangenten och sedan tangenten för den understrukna bokstaven i menyn, t.
Den understrukna bokstaven kallas på engelska access key key i bemärkelsen nyckel.
Snabbtangent passar bättre för de moderna tangentbordens extra tangenter som direkt startar vissa program, t.
Funktionen hos dessa snabbtangenter brukar kunna omdefinieras enligt individuella önskemål.
Ibland talar man övergripande om utbyggnadsplats.
Kommentar Benämningen kroppsnära i stället för kroppsburen förekommer, men vi rekommenderar kroppsburen eftersom det tydligare syftar på något man bär på kroppen.
Uttrycket bärbar teknik används ibland men är lite för vitt; det kan ju syfta på föremål som inte bärs på kroppen, jämför.
Använd öppen nyckel för eng.
Använd hemlig nyckel för eng.
Kommentar Det mycket stora heltal som bestämmer hur ett meddelande eller data som lagras i krypterad form ska förändras vid kryptering eller dekryptering kallas nyckel.
Vid symmetrisk kryptering används samma nyckel för kryptering och dekryptering, medan man vid asymmetrisk kryptering använder olika nycklar.
Kryptering med öppen nyckel är en form av asymmetrisk kryptering där en av nycklarna öppet kan lämnas ut, medan den andra hålls hemlig.
Denna teknik blir allt vanligare på internet, t.
Kommentar Uttryck som storage quota och resource quota översätts därmed med lagringskvot respektive resurskvot, eller om man vill vara extra tydlig, med lagringstilldelning respektive resurstilldelning.
Kommentar Kön är en datastruktur där programmet bearbetar elementen i ordning efter kötid, som i en biljettkö.
Detta kontrasterar mot och principen LIFO.
Kommentar Man kan t.
Att kopiera data i andra riktningen, eng.
Kommentar Tecknet har på svenska tidigare även kallats vertikalstreck.
Kommentar Med läge åsyftas här att en viss funktion i ett system kan uppträda på olika sätt beroende på vilket läge funktionen eller systemet befinner sig i, t.
Läge passar bra när det är möjligt för användaren att ställa om beteendet, något som det ofta inte är fråga om i mer uttalat tekniska sammanhang.
Där har formen mod oftast med n-genus blivit etablerad, t.
I en enkelmodsfiber är det en ljusstråle som studsar omkring inne i glastråden; i en flermodsfiber studsar flera ljusstrålar omkring samtidigt.
Status avråder vi ifrån, bl.
Det att skapa en länk kallas att länka.
Kommentar Alla datorplattor kan förstås användas för läsning, men en läsplatta har en skärm som är särskilt anpassad för att visa text på ett tydligt och läsvänligt sätt.
De har också ofta en låg energiförbrukning, så att batterierna räcker länge.
Tidigare kallades läsplattan ibland e-bok, särskilt när man avsåg läsplattan tillsammans med dess innehåll.
Använd lösenord i stället för eng.
Kommentar I de gängse kontorsprogrammen antar markören formen av ett lodstreck och anger insättningspunkten, dvs.
Insättningspunkten kan flyttas via tangentbordet eller med musen.
Kommentar En matris är en rektangulär.
En matris med n rader och m kolumner sägs vara av n gånger m dimensioner.
Den döljer härigenom för det externa nätet vilka noder som är anslutna till det interna nätet.
Mellanservern fungerar som ombud, därav den engelska benämningen proxy som bl.
En mellanserver som förmedlar webbtrafik har ofta en cachefunktion för webbsidor, dvs.
På så sätt blir webbåtkomsten i det lokala nätet snabbare samtidigt som belastningen på nätförbindelsen till internet minskar.
Minibilder är vanliga på webbsidor, där de ger användaren en snabb överblick över flera bilder på en gång, t.
Tack vare sin minimala storlek går de också snabbare att ladda än motsvarande originalbild.
En klickning på minibilden brukar innebära att originalbilden hämtas fram.
Minibilder används även i grafiska filhanterare för att förhandsvisa filinnehåll.
Termen indexbild är inte lämplig i sammanhanget eftersom den i likhet med indexkopia brukar avse en innehållsförteckning över fotografiska bilder där de ingående fotona redovisas i starkt förminskad form.
Kommentar Ett exempel på ett miniprogram är ett program som visar vad klockan är.
Tidigare användes appletprogram särskilt Java-applet för program som ingick i en webbsida och miniprogram för program som var lagrade i användarens egen dator.
Microsoft kallar miniprogram i Windows för gadgetar eng.
Men vi rekommenderar miniprogram för alla små program med begränsad funktion.
Kommentar Minnespinnarna har i regel en avlång, pennliknande form, och de har i praktiken avlöst disketter som lagringsmedium.
Termen usb-minne är vanlig i handeln, men minnespinne är en term som är obereoende av framtida teknikförändringar.
Kommentar Termen define expansion slots in computer är sedan länge väl etablerad för fenomenet.
Tekniskt går det till så att ett webbfönster lurar användaren att tro att klickning på en ruta eller länk gratis ger tillgång till ett visst innehåll.
Men i själva verket laddas då ett uppringningsprogram eng.
Sedan kopplar programmet i smyg bort ordinarie fjärranslutning i Windows och ringer upp ett annat nummer, ett s.
Betalnummer debiteras via teleräkningen, så det är först när räkningen kommer som användaren blir varse vad som hänt, i form av en kostnadspost på kanske tusen kronor för en timmes uppkoppling.
De betalnummer som modemkapare brukar smyginstallera är oftast utlandsnummer till pornografiskt material.
Hämtat 8 juni 2005.
Använd molnbaserade datortjänster för eng.
Exempel: Google Apps, Salesforce och Projectplace.
Då sammanhanget är givet kan det kortare molntjänster användas.
Kommentar Massbrev är en annan vanligt förekommande term för begreppet.
Den är kort och smidig men vi avråder från den eftersom den dels inte antyder att breven är anpassade till varje enskild mottagare, dels lätt kan sammanblandas med skräppost, spam.
Termen register kopplad utskrift av dokument, av brev förekommer också.
Den är formellt korrekt, men mottagaranpassning av dokument passar bättre om man vänder sig till en större allmänhet.
Kommentar Genom denna teknik kan datorn betjäna flera samtidiga användare eller bedriva flera samtidiga aktiviteter.
Se även frågesvaret om.
Ordet medium böjs: ett medium, mediet, flera medier, medierna, och som förled formen medie- jämför akvarium, akvariet, akvarier, akvariefisk.
Det ska alltså heta t.
Kommentar Eftersom multimedia är ett modeuttryck och själva tekniken dvs.
Vill man ändå använda detta plurala ord, är multimedier att föredra framför multimedia.
Som bakgrund till denna rekommendation ligger att den svenska språkvården numera avråder ifrån pluralformen media för ordet medium.
Kommentar Muspekaren kan anta olika utseende, beroende på läget på skärmbilden: över menyrader och snabbknappar kan den ha formen av en pil, över inskriven text en form liknande bokstaven I.
En klickning över inskriven text innebär att insättningspunkten flyttas till den aktuella positionen, se under.
På telefoner brukar tecknet i regel kallas fyrkant.
De engelska motsvarigheterna är number sign respektive hash.
Kommentar Tecknet har även haft mer jargongartade benämningar som brädgård, brädhög, galler, grind och liknande.
Observera att denna rekommendation inte gäller uttalet av Cdvs.
Här är tecknet således inte ett nummertecken utan det man kallar för korsförtecken.
Kommentar Se ordlistartikeln om.
Kommentar Det typiska nätfisket börjar med att man får ett e-brev där ett känt företag står som avsändare.
Avsändaruppgiften är dock falsk.
Brevet innehåller en länk till en webbplats som sägs vara företagets.
Där uppmanas man att uppdatera personlig information som påstås ha gått förlorad eller måste kontrolleras, som lösenord, kontokortsnummer etc.
Länken går emellertid till en webbplats som också är förfalskad, en snarlik kopia av det aktuella företagets riktiga webbplats.
Att det engelska fishing här stavas med ph- är troligen efter mönster från 70-talets phreaking, av ordet freak med ph- som i phone.
En phreaker var en telefonhackare som lyckades manipulera telefonnätet så att samtalet blev gratis.
Hubb böjs hubben, hubbar som klubb.
Kommentar Om komponenten inte växlar mellan två eller flera inkopplingsalternativ utan enbart har en brytande funktion kallas den vanligen brytare.
Kommentar Vi avråder bestämt från den kryptiska jargongformen operativ.
Kommentar Pekskärmar förekommer t.
Kommentar Persondator används för att särskilja en sorts datorer från andra, främst stordatorer och servrar.
När sammanhanget är klart räcker det med dator.
Det finns flera typer av persondatorer, bl.
IBM PC och därmed kompatibla datorer samt Apple Macintosh och därmed kompatibla datorer.
Det är bara om den första typen man bör använda benämningen pc.
Pc är alltså inte synonymt med persondator, eftersom pc-datorer bara utgör en delmängd av persondatorer.
Pc är en förkortning för eng.
Om det finns skäl att använda uttrycket ska det skrivas med små bokstäver.
Initialförkortningar brukar till en början ofta skrivas med versaler.
Efter hand som uttrycket och företeelsen blir mer bekant brukar man skriva dem med små bokstäver.
Jämför mc motorcykeltv televisionwc water closetgd generaldirektörvd verkställande direktör.
Vid behov kan det böjas: en pc, den där pc:n, flera pc:ar.
Kommentar Piratkopia står här för en exakt, olovlig kopia av originalet, inte för en mer eller mindre god imitation av originalet, som när man talar om piratkopierade kläder, klockor, väskor etc.
Piratkopiering på nätet handlar oftast om musik och film, men den kan också gälla program, i synnerhet då dataspel.
Kommentar Plattform kan t.
Sammansättningen plattformsoberoende är också ofta oklar och kan behöva preciseras.
Det är bättre att skriva det man menar, t.
Använd podd- för eng.
Den engelska termen podcasting avspeglar att det första dataprogrammet för poddradio skrevs för Apples mediespelare I pod.
Det senare ledet -casting är hämtat från broadcasting, sv.
Poddradio innebar ursprungligen att programmen hämtades automatiskt enligt ett schema som användaren ställde in, som en RSS-prenumeration fast för ljud i stället för text.
Numera kallas det poddradio även när en radiostation på sin webbplats tillhandahåller radioprogram för manuell nedladdning.
Kommentar Tidigare avsågs med portal en kommersiell webbsida.
Affärsidén var att webbsurfarna alltid skulle börja sina sessioner vid en portal, och att den sidan skulle innehålla länkar till tjänster som bedömdes vara lockande: e-post, nyheter, söktjänster, börskurser, postorder, banktjänster och annat.
Numera är skillnaden mellan portaler och andra webbplatser mindre.
Därför bör portalen egentligen inte jämföras med en webbplats, utan snarare med webbplatsens ingångssida.
En typisk webbplats är ett antal webbsidor som har samma utgivare, oftast ett företag eller en organisation, och som är knutna till varandra genom länkar och besläktat innehåll.
Länkar utåt till andra webbplatser förekommer, i varierande omfattning och aktualitet, i t.
En typisk portal är en eller flera webbsidor med ett utbud av information och tjänster i form av länkar till andra webbplatser eller webbsidor.
Det hindrar naturligtvis inte att portalen kan innehålla mycket eget material.
Portaler är ofta organisationsövergripande, dvs.
Kommentar Prediktiv textinmatning är en teknik som underlättar skrivande med dator eller mobiltelefon genom att användaren ges förslag om hur en påbörjad textinmatning kommer att fortsätta.
Genom utnyttjande av ordlistor, sparade data om användarens tidigare textinmatning, adressböcker, datorns kunskap om vad som är tillåtet i en viss situation etc.
Tekniken kan också användas för att föreslå rättelser till ord som tekniken uppfattar som felstavade.
En välkänd teknik för prediktiv textinmatning på mobiltelefoner är T9.
Kommentar Använd program när ett enskilt program, t.
Ibland kan termen programvara behöva användas när man vill beskriva ett program eller programpaket med alla dess ingående delar.
Ofta kan program eller tillämpningsprogram om man vill skilja ut dessa från systemprogram användas som svensk motsvarighet även för de engelska termerna application, application program och application software.
Termen mjukvara kan accepteras i analogi med hårdvara för datorutrustningmen bör reserveras för de sammanhang där även hårdvara nämns.
Jämför korrigering eller modifiering av ett program för att tillfredsställa akuta behov i väntan på nästa version av programmet Använd programfix för eng.
Kommentar En programfix kan göras på många olika sätt, alltifrån direkt ändring av binärkoden till utbyte av en eller flera programmoduler i ett komplext program.
Även buggfix förekommer för detta begrepp.
I mer formella sammanhang kan programkorrigering passa bättre.
Kommentar Många direktöversätter till programmeringsspråk.
Den termen är också korrekt, men vi rekommenderar i första hand det kortare programspråk.
C++ och Java är några exempel på moderna programspråk.
Kommentar Även termerna programsystemteknik, programvaruutveckling och programvarukonstruktion förekommer.
Programutveckling syftar ofta på utveckling av programvara i allmänhet, utan krav på att aktiviteten vilar på teknikvetenskaplig grund.
Kommentar Benämningen prompt är övertagen oförändrad från engelskan.
Den försvenskade formen prompter Dataordboken, SIS 1989 fick aldrig något större genomslag.
Prompt används ibland felaktigt om det ord eller den fras som anger vilken information som ska anges i ett fält, t.
Använd i stället ledtext för eng.
Observera även det engelska verbet prompt, se.
Använd webbutsändning för eng.
Kommentar Detta teknikområde är ganska nytt, och terminologin är fortfarande vacklande.
Det som sker vid traditionell webbanvändning kan benämnas med eng.
Kanalliknelsen är en analogi med hur man upplever tv-mediet.
I strikt teknisk mening handlar det naturligtvis inte om kanaler, men för användaren upplevs det så: man väljer mellan att ansluta till olika webbutsändares tjänster, som var och en skickar ut ett visst innehåll.
Skillnaden mellan pushteknik och pullteknik är dock ofta inte så stor som det låter — utsändningen begärs oftast av klienten och användaren kan med klientprogrammet styra vilken typ av innehåll som ska sändas.
Ser man i stället mer till funktionen, som kan liknas vid en prenumeration, skulle man kunna tala om webbprenumeration.
Den som ansvarar för webbutsändningar kallas webbutsändare.
Normalt erbjuder en webbutsändare en enda kanal.
Kommentar Med hjälp av ramteknik kan sidor utformas så att det t.
Använd realtid i stället för eng.
Etikett anknyter också till streckkodsetikett, som tillhör samma tillämpningsområde.
RFID-etiketter kan ingå i t.
RFID-etiketter kan också ingå i busskort.
Ett sådant busskort behöver inte dras genom någon avläsare utan det räcker att hålla upp det framför kortläsaren.
Ett sådant busskort kan förslagsvis kallas kontaktlöst kort.
RFID uttyds Radio Frequency Identification, sv.
Kommentar Ofta innebär uppgiften att användaren ska tolka bilder som innehåller bokstäver och andra tecken, och mata in detta.
Utan denna typ av filter kan robotiserade program fylla i blanketten automatiskt och t.
Kommentar Det som en router gör kallas dirigering.
I mer tekniska sammanhang kan även routning användas.
Kommentar Verbet bläddra används när hela skärmsidan eller fönsterinnehållet byts ut samtidigt.
Vi avråder från benämningen skrolla.
QR code, Quick Response Code och Data Matrix-kod eng.
Kommentar Streckkod kallas den rad av streck med olika tjocklek som sitter på de flesta produktförpackningar.
Strecken kan avläsas av en streckkodsläsare och tolkas till en följd siffror och bokstäver, som bl.
EAN-8, EAN-13, UPC och GS1-128 är exempel på olika standarder för sådan kodning.
I en rutkod görs kodningen med ett mönster av rutor eller prickar i stället för streck, vilket gör att mer data kan få plats.
Ett exempel på en rutkodsstandard är QR-kod.
Sådana rutkoder publiceras i dag 2018 ofta i annonser och innehåller då vanligen en webbadress till en viss sida på det annonserande företagets webbplats.
Om man har en smartmobil med kamera och en app för att skanna rutkoder slipper man då skriva in adressen för att se webbsidan.
Data Matrix-kod är en annan rutkodsstandard, som används på svenska körkort från 2018.
Strecckod, EAN-13: Rutkod, QR: Rutkod, Data Matrix: Använd råstyrka eller råstyrke- som förled för eng.
Kommentar En råstyrkeattack eng.
Kommentar Försvenskningen skimning har redan fått betydande spridning och vi anser den acceptabel, liksom verbet skimma.
Vi vill dock även föra fram kortkapning som en mer begriplig svensk term.
För den person som ligger bakom och för den apparatur som används kan man tala om skimmare.
Som en beskrivande förklaring av skimning kan smygavläsning användas.
Här avses en speciell betydelse: något som bedragare gör när de i smyg med en liten dosa eller tillsats fångar upp informationen som finns på bank- och kontokort, för att sedan skapa ett duplikatkort med samma information.
Kommentar Ursprungligen användes skivavbildningar främst för distribution av innehåll på cd-skivor via internet.
En enda fil innehåller alla data som behövs för att skapa en ny cd-skiva med exakt samma innehåll och struktur som ursprungsskivan.
Senare generaliserades begreppet så att godtyckliga filsamlingar med all struktur började distribueras som skivavbildningar, alltså inte bara avbildningar av verkliga skivor.
Skript böjs ett skript, skriptet, flera skript, de där skripten.
Kommentar Ordet manus används också för detta begrepp bl.
Använd skrivare för eng.
Använd skriva ut för eng.
Vi avråder från uttrycket printa.
Kommentar Detta begrepp har också tidigare benämnts bland annat aktivt kort och aktivkort.
Exempel på olika typer av smartkort är telefonkort och kontantkort.
Plastkort med enbart magnetremsa, t.
Kommentar I teknisk litteratur och på Macintoshdatorer kallas detta kontextmeny eng.
Alternativet poppuppmeny kan användas om man vill behålla likheten med det engelska pop-up menu.
Typiskt för en snabbmeny är att den dyker upp på muspekarens plats när man högerklickar eller trycker på en särskild tangent som finns på många tangentbord Ctrl-tangenten på Macintosh.
Menyn innehåller val som är anpassade för den del av programmet man arbetar i.
Snabbmenyn har i regel inget som antyder dess existens när man inte använder den.
Kommentar I svenskan liksom i andra språk har det funnits flera benämningar på detta tecken: snabel-a, kanelbulle, apsvans, apöra, elefantöra, alfaslang, krullalfa.
Alla är mer eller mindre goda beskrivningar av utseendet på detta tecken.
De med alfa är olämpliga då det inte är det grekiska alfa som avses.
Tecknet är ursprungligen ett stiliserat skrivsätt för franskans à, som i à-pris.
Mer om detta kan läsas i en.
Det engelska commercial at är inte särskilt lämpligt att ta över ens i översatt form, eftersom vi inte använt det uttrycket i svenskan tidigare.
Benämningen snabel-a är den enda benämning som anger att det är fråga om ett a.
Dessutom verkar det redan ha slagit igenom i svenskan.
Det används även i danskan.
Att benämningen utgörs av en vardaglig liknelse gör den inte mindre seriös jämför gomsegel, skruvskalle och magmun.
Även i andra språk är de officiella benämningarna på liknelser.
Om man tycker att det är helt entydigt att det är tecknet som avses när man läser ut en adress och hellre vill använda en preposition jämför eng.
Anser man att på blir missvisande att använda med den aktuella domänadressen bör man hålla fast vid snabel-a.
Vi avråder från den engelska benämningen slash.
Då står det mer övergripande för en kommunikationsmiljö som baserar sig på interaktivitet och användarorientering.
CPU socket blir på svenska centralprocessorsockel eller kortare cpu-sockel.
Kommentar Grundbetydelsen av socket är sockel, fattning, kontakt eller uttag, men i datornätssammanhang står det inte för fysiska kontakter utan för ett slags gränssnitt för datakommunikation.
Det är sockel i den här betydelsen som avses i t.
SSL, Secure Sockets Layer.
Eftersom det handlar om ett namn är det här naturligt att använda samma benämning på svenska, socks-servern.
Kommentar Ett exempel på spegling är diskspegling vilket innebär att man i datorn eller i datornätet har en extra fysisk disk som innehåller en säkerhetskopia av originaldisken.
Kopian hålls automatiskt ständigt uppdaterad av operativsystemet.
Kommentar En typ av spionprogram utgörs av programkomponenter som ytligt sett endast visar reklam samtidigt med att tillämpningsprogram körs.
Men i likhet med övriga spionprogram rapporterar dessa programkomponenter användaruppgifter i det fördolda, oftast i syfte att öka träffsäkerheten i reklamen.
Men vi anser definitivt att spionprogram är en mer rättvisande benämning.
Termen annonsprogram, eller tydligare annonsfinansierade program, vill vi reservera för de seriösa tillämpningsprogram som finns i både gratisversion och betalversion.
Den som väljer den annonsfinansierade gratisversionen är på förhand införstådd med att den är gratis därför att reklam visas i programmet.
Sammanfattningsvis: I engelskan är terminologin inte konsekvent: adware används alltså även för annonsfinansierade program, men oftast åsyftar man den spionvariant som vi på svenska bör kalla spionprogram.
Analogt med antivirusprogram virusskyddsprogram finns det numera spionskyddsprogram.
Ett sådant vaktar datorn mot att spionprogram försöker installera sig i det fördolda, något som ofta sker i anslutning till att man installerar gratisprogram som inte finns i betalversion.
Kommentar Det finns två typer av program som får spridas fritt dessa kan med ett gemensamt namn kallas fricirkulerande program : gratisprogram och spridprogram.
Vi har för gratisprogram valt att fokusera på betalningen och för spridprogram på distributionsformen, eftersom de engelska termerna freeware och shareware har samma fokus.
Använd språkkonvention för eng.
Om man valt att ställa in svensk språkkonvention blir alltså svenska förvalt som språk i gränssnitt och vid ordbehandling, tecknen ÅÄÖ sorteras i den ordningen osv.
Och så finns det varianter av samma språk, t.
Termen språkkonvention ger utrymme för dessa varianter.
Kommentar En spärrfunktion kan finnas centralt hos internetleverantören, t.
En sådan spärrfunktion kan alternativt kallas barnspärr.
Kommentar Spökprogram kan användas för att dölja vissa sabotageprogram både för operativsystemet, antivirusprogram och antispionprogram.
Spökprogram sprids på samma sätt som sabotageprogram men är mer svårgripbara eftersom deras aktivitet inte visas som process i t.
Aktivitetshanteraren i Microsoft Windows.
Därför är det viktigt att ha ett uppdaterat antivirus- eller internetsäkerhetsprogram som även larmar för kända spökprogram.
Root i det engelska rootkit var från början beteckningen för systemadministratören för ett Unixsystem.
Det står också för datorns rotkatalog.
Kommentar I hårddiskar finns en snurrande skiva och ett läshuvud på en läsarm som rör sig över skivan och kan avläsa och ändra magnetiseringen på skivans yta.
SSD-minnen har inga rörliga delar utan innehåller istället icke-flyktigt halvledarminne, dvs.
Men till skillnad från usb-minnen är SSD-minnen oftast inbyggda i datorer och ersätter eller kompletterar en hårddisk.
Ett SSD-minne har till det yttre samma format som en hårddisk och kan därför monteras i samma typ av enhetsplats.
Det inbyggda styrprogrammet gör att datorn uppfattar SSD-minnet som en mycket snabb hårddisk.
Kommentar Stack har vi redan i svenskan jämför höstackså det är att föredra framför t.
Stacken är en datastruktur där programmet tar nästa element att bearbeta från toppen, som i en tallrikstrave.
Detta kontrasterar mot och principen FIFO.
Stafett ensamt kan även syfta på pinnen som vidarebefordras Nationalencyklopedins ordbok.
Stafett som svensk term rekommenderades redan i Dataordboken 1989 SS 01 16 01.
I ett turordningsnät eng.
Nättypen var ursprungligen en IBM-produkt som sedermera blev internationell standard ISO 8802.
Termens varumärkeskaraktär gjorde att token-ringnät blev en etablerad fackterm även på svenska.
Sådana nät är dock mindre vanliga i dag.
Termen token används emellanåt oöversatt i svenskan i den här betydelsen.
Kommentar De många mindre delnät som internet består av knyts ihop av vissa huvudledningar.
Samlingen av alla sådana ledningar kallas internets stamnät eng.
Man kan också tala om en delmängd av dessa ledningar, t.
Kommentar Detta är det ursprungliga begreppet bakom den engelska termen home page.
Den svenska direktöversättningen hemsida har senare även kommit att användas för den inledande sidan define expansion slots in computer eller samtliga sidor på en viss webbplats.
För att undvika begreppsförvirring avråder vi från hemsida och förordar i stället den tydligare termen startsida.
Se utförligare resonemang i kommentaren under.
Kommentar Den bransch eller det verksamhetsområde som sysslar med storskalig dataanalys kallas ofta bara big data på engelska.
Den benämningen är också vanligast på svenska, och kan användas när man uttrycker sig i datatekniska sammanhang.
I mer allmänna sammanhang föreslår vi stordata, gärna mer preciserat som i t.
Använd inte streamad för detta begrepp.
Kommentar Strömmande filmer, radioprogram och musik finns tillgängliga via internet, t.
Kommentar Styrenhet är sedan länge etablerat som svensk term för begreppet.
Styrenheter finns för t.
Styrenheterna brukar vara integrerade på moderkortet eller finnas på instickskort.
Använd styrplatta för eng.
Använd styrspak för eng.
I stället rekommenderar vi systemomarbetning såsom en mer belysande svensk term.
Med systemomarbetning avses att man utgår från ett äldre system och skapar ett nytt system som bevarar funktioner och data från det äldre systemet.
Begreppet rymmer ett spektrum av ansatser, från nyutveckling som innebär att man bygger ett nytt system på den gamla grunden, över vidareutveckling som innebär att man utgår från det gamla systemet men lägger till nya funktioner, till ren källkodsomvandling.
PIN code, password, access code etc.
Den kan ofta ersätta andra termer som används för hemliga koder: lösenord, PIN-kod, personlig kod, bankomatkod etc.
Kommentar Skillnaden mellan olika typer av koder minskar: numeriska bankomatkoder kan memoreras med hjälp av bokstäver och det som kallas lösenord är inte alltid ett uttalbart ord utan en följd av bokstäver och siffror.
Vid utrymmesbrist kan termen säkerhetskod förkortas kod, och vid behov kan den preciseras till t.
För det engelska verbet backup används säkerhetskopiera.
Kommentar Termen reservkopia förekommer också för detta begrepp.
I många e-postprogram kan man skapa personliga sändlistor, men dessa kan endast användas av den som skapat dem, medan de allmänna sändlistor som avses här kan användas av flera.
När det är en tjänst som avses, se.
Kommentar Flera olika söktjänster kan använda sig av samma sökmotor.
Ordet sökmaskin är mindre lämpligt för detta begrepp.
Däremot kan det användas när man avser t.
När det är en programvara som avses, se.
Kommentar Exempel på söktjänster är Google och Yahoo.
Kommentar Även glidande, omärklig, kontinuerlig och skarvfri är tänkbara alternativ beroende på sammanhanget, t.
Sömlös används just nu 2012 även i överförd betydelse som modeuttryck.
Det har säkert gjort att sömlös blivit vanligare i datasammanhang och vice versa.
Kommentar I programmeringssammanhang är array sedan länge en etablerad fackterm även på svenska: en array, arrayen, flera arrayer, arrayerna.
Kännetecknande för en tabell är att den är indexerbar, det vill säga att man kommer åt ett dataelement genom att ange dess plats.
Dataelementen kan vara tal, tecken, strängar eller vilken datatyp som helst.
Om en rektangulär uppställning av dataelement indexeras med rad- och kolumnnummer kallas tabellen ibland matris.
En ensam rad eller kolumn kallas även vektor.
En är ett exempel på en lista eller följd av dataelement som inte är indexerad.
Kommentar Taggarna är märkord eller etiketter som kan föregå eller omge t.
Exempel på taggar är koder som anger rubriknivå, teckensnitt, radbrytning etc.
Kommentar Ett företag kan agera teletjänstcentral åt framför allt företag med stora inkommande samtalsvolymer genom en integrering av data och telefoni som alternativ till drift av telefonväxel eller kundtjänst i egen regi.
Call center är ett rätt vagt begrepp som kan stå för ett varierat utbud av teletjänster.
Om man kan bör man således precisera tjänsten, t.
Uttrycket contact center används ibland i stället för call define expansion slots in computer när man avser en kundtjänst som också besvarar e-post, fax och brev och i vissa fall även tar emot kundbesök.
Något särskilt svenskt uttryck för detta behövs kanske inte, men direktöversättningen kund kontaktcenter eller kund kontaktcentral går bra att använda.
Kommentar Tecknet förekommer som diakritiskt tecken i olika språk, bl.
Det skrivs då i exponentläge och kallas mer preciserat kombinativt tilde.
Ett snarlikt tecken, fristående tilde, som skrivs i mittläge och är något större än det diakritiska tecknet, används som utelämningstecken i bl.
Detta tecken kallades tidigare krok eng.
Verbformen till mappning är mappa.
Kommentar I vissa sammanhang kan avbildad vara den bästa svenska motsvarigheten till mapped, t.
Även fet klient är acceptabelt som svensk term.
Kommentar Termen tjock klient passar väl in i ordparet tjock—tunn, som är giltigt för materiella ting, t.
Å andra sidan är fet klient klart mest etablerat som svensk term, varför vi även godtar den termen.
På en tjock klient är programmen lokalt lagrade och körs lokalt, medan data av åtkomlighets- och säkerhetsskäl lagras på servern.
Kommentar Trunkera av senlat.
Trunkering betecknar alltså dels ren avkortning av tal och teckensträngar som inte får plats i sin helhetdels maskering vid sökning — då ersätts en del av en teckensträng med ett jokertecken, oftast en asterisk.
Vid sökning är den vanligaste formen av trunkering högertrunkering.
Då ersätts ordslutet med jokertecken för att täcka in olika ändelser och böjningsformer av ett ord, t.
Risken för brus i sökresultatet är stor; här får man också träff på t.
Vänstertrunkering innebär att ordbörjan ersätts med jokertecken.
Då vill man få fram förekomster av ord som slutar likadant, t.
Kommentar En tunn klientdator fungerar i princip som terminal mot serverdatorn.
Programmen är lagrade på och körs på serverdatorn.
Det som överförs via datornätet till den tunna klienten är endast uppdateringar av skärmbilden användargränssnittet.
I nya e-adresser bör man hellre använda punkt än understreck.
Lämpliga verbuttryck att använda blir checka ut respektive checka in.
Därmed blir hennes ändringar tillgängliga för kollegerna.
Kommentar Eftersom utpressningsprogram sprids via datavirus förekommer även utpressningsvirus i de här sammanhangen.
Det kan användas när man allmänt talar om hotet, men när man syftar på själva programmet bör utpressningsprogram användas.
Information om hur man skyddar sig mot utpressningsprogram finns på många håll, t.
URL Uniform Resource Locatornär det gäller adresser inom www.
Kommentar En webbadress är en teckensträng som unikt identifierar en resurs i webben, t.
Det är webbadressen som syns överst i webbläsarfönstret och som publiceras i tidningsartiklar.
URL Uniform Resource Locator är den tekniska termen för detta begrepp.
Det finns dock URL:er som inte kan anses vara webbadresser, t.
Beträffande huruvida alla URL:er är webbadresser, se frågesvaret om.
Använd webbaserad utbildning, e-utbildning, webbutbildning, webbkurs, e-kurs eller kurs via internet för eng.
Kommentar Någon entydig definition av uttrycket e-learning finns inte; det används för många olika typer av datorbaserade utbildningar och utbildningsverktyg.
Därför bör man om möjligt precisera vad som avses.
Kommentar Det vanligaste formatet för webbflöde är RSS se förkortningsartikeln om RSS.
Som användare kan man i webbläsare och andra program prenumerera på webbflöden, vilket innebär att programmet bevakar viss typ av information och upplyser användaren när något nytt publicerats.
Kommentar Vill man vara extra tydlig är webbaserad datalagring att föredra.
Idén med denna datalagringstjänst är att kunden via webben ska kunna lagra sina data på en tjänsteleverantörs server, i regel mot en månadsavgift.
Därmed avlastas kundens lokala hårddisk.
Dessutom får kunden en tryggare säkerhetskopiering.
Kommentar Det finns olika typer av webbrelaterade program: program för att skapa webbsidor, define expansion slots in computer, serverprogram etc.
Som övergripande term fungerar webbprogram, vid behov kan mer specificerade termer användas, t.
Kommentar Vid behov kan man precisera olika funktioner, t.
Kommentar En typisk webbplats brukar röra ett visst ämne, ett visst företags varor och tjänster eller en viss organisations verksamhet.
Sådana webbplatser kan omfatta hundratals webbsidor men kan också bestå av endast en eller ett fåtal sidor.
Termen hemsida hemsidor används ofta synonymt med webbplats, t.
Detta är missvisande, se utförligare resonemang i kommentaren under hemsida.
Vi avråder från eng.
Den försvenskade stavningen sajt kan accepteras i ledigt språkbruk.
Men i normal sakprosa och i mer officiella sammanhang bör webbplats användas.
Argumentet för webbplats är ett redan existerande mönster: efterledet site i web site översätter vi med plats efter mönster från t.
Som efterled i sammansättningar som annars skulle bli ohanterligt långa, kan man i stället för sajt använda kortformen webb, t.
Kommentar Det från engelskan direktöversatta webinarium oftast med bara ett b är vanlig i svenska webbtexter.
Vi rekommenderar dock webbseminarium, en enkel och mer lättförståelig sammansättning som dessutom ansluter till den sedan länge etablerade försvenskningen av web till webb.
Saknas interaktivitet, som i enkelriktade föredrag i direktsändning på webben, är det inte fråga om webbseminarium utan om webbutsändning.
Kommentar Vi avråder från ordet hemsida eng.
Det är därför lämpligare att precisera vad man avser genom att använda någon av de fyra sistnämnda termerna.
Se utförligare resonemang i kommentaren under.
Som verb används webbskrapa eller skrapa.
Kommentar Program för webbskrapning analyserar vanliga webbsidor för att extrahera vissa data som sedan används i något annat sammanhang, t.
Skillnaden mot är att webbskrapning bygger på egen analys av webbsidornas uppbyggnad och kan göras på alla webbsidor, medan web services förutsätter att webbplatsen tillhandahåller dokumenterade gränssnitt.
Det går också att använda nät som förled i stället för webb.
Kommentar Handel går bra i sammansättningar som webbokhandel, men knappast ensamt — då riskerar man sammanblandning med de generella begreppen webbhandel och e-handel.
E-handel är en samhällsföreteelse, inte en specifik butik.
Vi rekommenderar heller inte affär — då finns det risk för sammanblandning med elektroniska affärer, ett mer överordnat begrepp än enskilda butiker.
Kommentar Vi har inte kommit fram till någon lämplig term på svenska.
Därför menar vi att man tills vidare kan använda den engelska termen som ett s.
Att direktöversätta web services med webbtjänster är olämpligt eftersom det kan misstolkas som tjänster till allmänheten, t.
Web services handlar nämligen om att låta datasystem kommunicera och utbyta information på ett standardiserat, säkert och kontrollerat sätt via internet eller motsvarande.
Web services är därmed snarare en angelägenhet för programmerare än något som allmänheten kommer i direkt kontakt med.
Kommentar Inom datavetenskapen står vektor för en endimensionell.
Den används för att beskriva t.
Hämtat från 17 september 2004.
Kommentar Det engelska keystone och keystone i sammansättningar med -funktion, -justering och -korrigering har hittills ofta lämnats oöversatt i svenska texter.
Vi lanserar nu efter norsk förebild den betydligt mer självförklarande termen vinkelkompensering.
På nyare projektorer är vinkelkompenseringen ofta automatisk, dvs.
På äldre eller enklare modeller måste man göra vinkelkompenseringen manuellt.
När tecknen står ensamma kallas de mindre än-tecken respektive större än-tecken.
Använd vinklingsbar för eng.
Givetvis är det bättre att översätta tiltable fullt ut.
I det här sammanhanget passar vinklingsbar bäst.
Kommentar Termen virtuell förekommer i många andra termer som virtuellt minne, virtuell datornäts port, virtuell maskin.
Kommentar I sammansättningar kan vid behov den etablerade engelska förkortningen VR användas: VR-hjälm, VR-program etc.
I sitt givna sammanhang behövs inget förled.
Det räcker då i regel att tala endast om hjälm, spel, grafik etc.
Ordet virtuell används dels i uttrycket virtuell verklighet och vid sådant som hör till VR-tekniken virtuella objekt, virtuell simuleringdels när man särskilt vill betona att något är just icke-verkligt, endast existerar i datorer virtuellt rum, virtuellt kontor, virtuell organisation, virtuellt universitet.
Det bör inte ersätta datorbaserad, elektronisk och digital.
Använd vridfunktion för eng.
Kommentar Det är vanligt att platta bildskärmar LCD-skärmar har vridfunktion i bildskärmsfoten, ofta i kombination med att man har möjlighet att höja och sänka skärmen efter egna behov.
Som förled i sammansättningar är webb bäst, t.
Kommentar Det är inte självklart att uppfatta World Wide Web som ett egennamn.
Snarare uppfattas det som en beskrivande benämning.
Nät skulle kunna vara ett tänkbart svenskt uttryck i stället för webb, men eftersom internet också benämns nätet skulle det kunna bli sammanblandningar mellan dessa båda betydelser.
Jämför utläsningen av t.
Andra uttryck som förekommer är flagga, parameter, argument.
Kommentar När det är programmet som sådant som är i fokus kan man säga öppet källkodsprogram öppet böjs då efter program eller om sammanhanget är givet: öppet program.
Ett välkänt exempel på ett öppet källkodsprogram är operativsystemet Linux.
Kommentar Mer ordagranna översättningar som webbkarta, webbplatskarta, karta över webbplatsen, är mindre lämpliga som uttryck för begreppet, eftersom det ofta är fråga om en innehållsförteckning snarare än en egentlig karta.
Är det trots allt en grafisk framställning föredrar vi termerna översiktskarta eller orienteringstavla framför webbkarta etc.
När översikt finns brukar denna vara tillgänglig via en länk på webbplatsens ingångssida.

NoTolerance

28 Comments

 1. Stay Close is open-world horror game, with options for single-player and co-op. It has an unique and new gameplay approach unseen so far in any other game.

 2. Mobil online casino gratis signup bonus, Android Casino no deposit bonus mobile provides you all new bonuses free spins for. Android Casino Android No.

 3. I april 2013 höll Mohegan Sun i Uncasville i Connecticut och Bally Technologies en turnering med cirka 1 100 spelautomater för mer än 5 000 deltagare.

 4. Gold Pollen (Gb) e klondyke bill – black Pollen e rockefella. (SvSf 27)..... 10004053 MrS CASino roYAl Wallin Gunilla o lars. 2007-05-14 br s... e buffalo lark - Wac e lt Stevens se SvSf 28. imp.... e tudor Melody - Secret ray e Privy Councillor. (GSb 44)..... ire20035772, br 2000, uppfödd av donovan Martin, e titus livius.

 5. Plånboksfodral till iPhone 5c Bild fråm : James 10 tröja design , Real madrid namn & nummer Skyddar din mobiltelefon från stötar.

 6. Casino and Rueda de Caino has develloped from this dance. RUEDA FUERTE Rueda. CALLING RUEDA In this class you will get the chance to call in Rueda.

 7. Används slot maskiner 80 talet, As such, there is no single slot machine that is good for every. width="65" alt="Penny spelautomater till salu franklin ohio" />.

 8. The state Legislature in Washington has a Bill up for discussion that would make. For anyone who thought all online sports gambling was illegal, think again.

 9. Coral Online Casino Read about the Coral Casino Beach & Cabana Club Pool. Jag hade 5 euro + 10 freespinns, no deposit casinos bonus microgaming, no.

 10. Top Ten of my Favorite Book Quotes. Divergent - Tris. And may the odds be ever in your favor.” Graceling. We can use Po as a model.'.

 11. Online Head Ball is a football game played by 10 million players. You can play live 1 on 1 matches with your friends and other people and affect the outcome of.

 12. English · Finnish · German · Norwegian · Russian · Swedish · Turkish. Language. English · Finnish · German · Norwegian · Russian · Swedish · Turkish.

 13. Här finns många billiga och prisvärda hotell i Johannesburg - Sun City.. Montecasino, är ett populärt utflyktsmål och har förutom spelhallen biograf och ett. Africa Paradise Or Tambo Airport Guest Lodge · African Moon Corporate House.

 14. Enligt sajten The Hollywood Reporter ser det nu ut att kunna bli en spin-off pa Top.... moneysinos slots on download Code promo casino enghien Free casino en.... Tunica, Ms er faktisk en stor hotspot for on line casino spilleautomater Hver.

 15. Scottish Banter. 941 298 gillar · 15 712 pratar om detta. The best page in Scotland. Send us in. BREAKING: The Scottish Parliament has backed Nicola Sturgeons plan for a second referendum... John McCairn Wit a load a pish big man.

 16. While SlotJar offers online bonus and machine bonus, there is a small difference between the two. The online bonus is given to new registrations; slot machine.

 17. In addition to the novelty, there are also several promotional and bonus offers like the mobile casino no deposit bonus and many others.

 18. Brad Paisley to release West Virginia University concert on CD/DVD & air. 18 – Verona, N.Y. @ Event Center At Turning Stone Casino Resort.

 19. Roulette-insatserna bestäms av vilket numrerat fack roulettekulan hamnar i. I online roulette är hjulet och kulan virtuella, men spelet och.

 20. The Dark Knight Rises™ is a 5-reel, 243-way online slot embracing the Warner Brothers. specials Casino Jack Yonkis My choice river city casino Quicksilver free slots Calendario poker casino. Casino bonus code bodog, casino jönköping.

 21. Drag Racing is the classic nitro fuelled racing game for Android! Race, Tune, Upgrade and Customize 50+ real licensed cars from the world's hottest car.

 22. Instant cash club software review is instant cash club scam system by. Their so-called happy members and their facebook profiles simply do not exist in reality.. age of this system using the most popular domain-age checking platform, who.. Free binary options demo account without deposit, charts für binäre optionen.

 23. Great gameplay for young children to any adult, Cat Lab! consists of over 90 levels, wait till you see how the mice are mutating next... All About Windows Phone.

 24. 20+ FREE Vegas SLOT MACHINES in DoubleUp Casino SLOTS! *** *Real Vegas Casino slot machines in a free app! *Play free slot machines.

 25. Best binary options brokers review blacklist, wealth destruction of. and put trade options like a dpm s traders those summer with so much.

 26. Specialiteter: Jade Apple Yoga is a community yoga studio serving clients in the Los Angeles area. In business since 2010, we offer classes for people of all.

 27. Playing the Online Pokie games can be great fun whether you just want to play for free or you are ready to try your luck on million dollar pokies progessive.

 28. Children get bored easily due to the same routine and same activities. However, Soccer games unblocked are something that can change your life within days!

Add camments

. *